• youtube
  • facebook

Lục Nam đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành kế hoạch năm

10 tháng đầu năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) hơn 257 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

Trong đó, ngân sách Trung ương 21 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 16,7 tỷ đồng; Trái phiếu Chính phủ 7,5 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới 20,468 tỷ đồng; Chương trình 135 là 8,332 tỷ đồng; tiền sử dụng đất ngân sách huyện 158,911 tỷ đồng; vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách huyện 24,183 tỷ đồng.

Thi công tuyến đường Sông Lục, xã Tiên Hưng (Lục Nam).

Thi công tuyến đường Sông Lục, xã Tiên Hưng (Lục Nam).

Nguồn vốn trên được đầu tư xây dựng 177 công trình. Trong đó, 133 công trình được khởi công mới, 44 công trình hoàn thành chuyển tiếp, gồm: Đền Hạ (Suối Mỡ); Đền Thần Nông; đường Sông Lục, đường từ thị trấn Đồi Ngô đi Tam Dị; các công trình trong khu vực phòng thủ của huyện.

Có được kết quả trên là do UBND huyện tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập, phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. 

Cùng đó, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án như: Dự án Khu đô thị Đồng Cửa (đã hoàn thành); dự án Khu dân cư số 2, quốc lộ 31; dự án BT thôn Chằm, thị trấn Đồi Ngô…

create

Duy Lập / baobacgiang.com.vn