• youtube
  • facebook

Ảnh cực quý về nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ

Những bức ảnh đầy cảm động về nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ do các phóng viên quốc tế thực hiện.

Thầy giáo - chiến sĩ dạy toán cho các đồng đội tại một lớp học ngay dưới chiến hào ở Vĩnh Linh, Quảng Trị năm 1960, một hình ảnh đáng nhớ về nhà giáo Việt Nam thời chiến. Ảnh: Getty Images.

Thầy giáo - chiến sĩ dạy toán cho các đồng đội tại một lớp học ngay dưới chiến hào ở Vĩnh Linh, Quảng Trị năm 1960, một hình ảnh đáng nhớ về nhà giáo Việt Nam thời chiến. Ảnh: Getty Images.

Giáo viên, sinh viên, công nhân viên... ở Đại học Bách Khoa ký đơn tham gia phong trào Ba Sẵn Sàng ở Hà Nội năm 1966. Ảnh: Getty Images.

Giáo viên, sinh viên, công nhân viên... ở Đại học Bách Khoa ký đơn tham gia phong trào Ba Sẵn Sàng ở Hà Nội năm 1966. Ảnh: Getty Images.

Một lớp học ngoài trời ở Hà Tây năm 1966. Ảnh: Associated Press

Một lớp học ngoài trời ở Hà Tây năm 1966. Ảnh: Associated Press

Lớp học ở vùng sơ tán gần Hà Nội của sinh viên Đại học Giao thông, ngày 22/11/1967.

Lớp học ở vùng sơ tán gần Hà Nội của sinh viên Đại học Giao thông, ngày 22/11/1967.

Các chiến sĩ du kích trong lớp học ở vùng giải phóng, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo.

Các chiến sĩ du kích trong lớp học ở vùng giải phóng, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo.

Bên trong một lớp học trường cấp 1 xã Cam Lộc, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo.

Bên trong một lớp học trường cấp 1 xã Cam Lộc, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo.

Cô giáo mầm non và các em bé tại một trường mầm non gần Hà Nội, tháng 3/1973. Ảnh: Corbis.

Cô giáo mầm non và các em bé tại một trường mầm non gần Hà Nội, tháng 3/1973. Ảnh: Corbis.

Một lớp mầm non ở Hà Nội năm 1973. Ảnh: Corbis.

Một lớp mầm non ở Hà Nội năm 1973. Ảnh: Corbis.

create

Thanh Bình (tổng hợp) / kienthuc.net.vn